Femundløpet 2016 – Team Appetitt med 3 deltakere

Denne gangen stiller følgende fra Team Appetitt til start: Birgitte Næss , Silje Christin Lystad og Thomas Wærner. Den ene mer merittert, erfaren og kjent enn den andre, men tilsammen så er de rene dynamitten. Les mer om de respektive løperne unde Team Appetitt. Bildet her er ingen ringere enn Silje Christin Lystad – godt forankret i og med Ola Brennoden som igjen knyttes til sterke navn som Kjell og Jo Are Brennodden øvrige godt erfrarne løper fra den delen av slekta. Silje startet sin hundekjørerkarriere på Valdres folkehøyskole.

Share this post