HEM » Vetenskapsbasen – Macrogard – CLA - Karnitin – FOSOmega 3 - EPA - DHAStrong JointsExtra EnergyHighly digestible nutrient

MacroGard® – hjälp för hundens hälsaMacroGard är utvecklat i Norge och är en naturlig produkt som stimulerar hundens immunförsvar och främjar god hälsa. MacroGard är baserat på beta-glukaner utvunnet ur bakjäst.

Extrakt från bakjäst
Cellväggen i bakjäst (Saccharoyces Cerevisiae) innehåller en polysackarid som kallas beta-1.3 /1.6-glukan. Detta ämne bestå av glukosmolekyler som är sammansatta i långa kedjor med förgreningar som visas i fig 1. Det speciella med detta polysackaridet är att det stimulerar immunsystemet och hjälper till ökat motståndskraft hos djur och människor. Kinesisk folkmedicin har i över tusen år använt extrakt av speciella svampar (Ling-zhi) på kinesiska på infektioner, ledbesvär och cancer. Först på senare år har man upptäckt att det aktiva ämnet i detta extrakt ärbeta-1.3/1.6-glukaner.

kjemisk struktur

Figur 1: Kemiskt struktur till beta-1.3/1.6-glukaner från bakjäst.

Hur verkar MacroGard?

Beta-1.3/1.6-glukaner i Macroguard binder sig till bestämda receptorer på makrofager och aktiverar dom till att snabbare och mer effektivt förstöra mikroorganismer (bild 2). Makrofagerna sänder också ut signalämnen i kroppen och dessa signaler verkar till ökat nyproduktion av fagocyter och ökar produktionen av anti-ämnen.

Beta-1.3/1.6-glukaner är med andra ord ett alarmsystem som sätter kroppens försvar i ökat beredskap och därmed minska risken med sjukdom. Därför förebygger beta-1.3/1.6-glukaner sjukdom och lidande som förorsakas av virus, bakterier, svamp och parasiter hos hund.


Immunförsvaret

Immunförsvaret är ett av de största organen hos högststående djur (3% av kroppsvikten) och finns överallt i kroppen (slemhinnor, hud och vävnader). En del av detta försvar är medfött och kallas det ospecifika immunsystemet för att det verkar mot de flesta infektioner. Det specifika immunförsvaret när det gått några veckor efter att en mikrob har trängt in i en organism. Det kallas specifikt då det bara verkar mot den mikrob som klarat att tränga in.

 

Ospesifikt immunförsvar
Det ospecifika immunförsvaret är medfött och träder i funktion direkt när individen kommer i kontakt med en mikroorganism. Det ospecifika immunförsvaret utgör den första linjen i försvaret och består av fysiska barriärer(slemhinnor och hud), anti-bakteriella ämnen (lycosym och peptider) och vita blodkroppar (fagocyter, monocyter, makrofager och granulocyter). Detta försvar har som huvuduppgift att oskadliggöra inkräktare och förhindra att dessa kommer in i kroppen. Hud- och slemhinnor är den naturliga ingångsporten för de allra flesta infektioner hos både människa och djur. Det här är här den första kampen när en mikrob tränger sig på. Allt som bidrar till att hålla detta yttre försvar i gott skick är därför av stor betydelse för sjukdomsförsvaret.

Specifika immunförsvaret
Det specifika immunförsvaret utvecklas mot mikrober som tar sig igenom det ospecifika försvaret. Systemet kännetecknas av att det verkar och kommer ihåg, d.v.s. att det startar direkt som en infektion uppträder på nytt. Lymfocyterna (B-lymfocyter, T-lymfocyter och NK-celler) är centrala i det specifika immunförsvaret och 5-15 dagar efter en infektion börjar de produceras anti-ämnen (immuna globiner) och mördarceller som specifikt dödar mikrober som har tagit sig in. Direkt känns mikroben igen och kommer bli igenkänd vid ett senare angrepp

 

När är det viktigt med MacroGard

Beta-1.3/1.6-glukaner verkar förebyggande och används för att öka hundens eget försvar mot sjukdomar. Detta är också speciellt viktigt i situationer med stress och nedsatt immunförsvar som t.ex. vid avvänjning av valpar, under träning, jakt och hos äldre hundar.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granngården AB distribuerar Appetitt i Sverige