HEM » VetenskapsbasenMacrogardCLA - Karnitin – FOSOmega 3 - EPA - DHAStrong JointsExtra EnergyHighly digestible nutrient

Starka ben och friska leder

Utveckling av starka ben och leder hos hunden bestäms av arv och miljö, men också foder och näring har stor betydelse. Fodrets energi och proteininnehåll, vitamin och mineralinnehåll, elektrolytbalans, innehåll av livsviktiga omega-3 fettsyror och några funktionella ämnen är avgörande.

Vitaminer och mineraler

Vitamin D är viktigt för upptag och användande av kalcium och fosfor. Vidare har vitamin D en viktig roll i regleringen av nedfall och mobilisering av kalcium och fosfor i skelettet. Brist på vitamin D är ovanlig idag vid användning av fullvärdigt foder, men underskott kan uppstå vid stor andel tillskottsfoder i ransonen.

Kalcium och fosfor utgör huvuddelen av skelettstrukturen. 99 % av kroppens kalcium och 75 % av kroppens totala fosfor är bundet i skelettet och tänderna och utgör därmed ett lager for ovannämnda mineraler.

Rätt förhållande mellan kalcium och fosfor i fodret är viktigt för upptag och utnyttjande. Högt innehållande av kalcium i fodret har visat sig vara negativt av flera orsaker. För det första kan det bilda oupplösta kalcium-fosforbindningar i tarmen, så att absorptionen av bägge mineralerna minskar. Vidare finns negativa reaktioner mellan kalcium och mangan, zink och koppar. Speciellt koppar har visat sig vara viktigt för god utveckling av skelettet och lederna.

Elektrolyt-balans

Hunden skall tillföras mineralerna natrium, kalium och klor (även kallade elektrolyter). Dessa elektrolyter är viktiga för nerv- och muskelfunktioner, syrebalans och pH i magen samt att de styr vätskebalansen i kroppen. Om elektrolytbalansen blir för låg kan det uppstå en acidose som i värsta falla kan leda till mobilisering av kalcium från skelettet för buffring. Ett foder som har en korrekt elektrolytbalans samt att hunden alltid har fri tillgång till vatten är viktigt för att undgår dränering av kalcium i skelettet.

Omega-3 fettsyror

Omega 3-fettsysror kallas essentiella fettsyror. Det betyder att hunden bör tillföras omega 3- fettsyror regelbundet i och med att det inte kan tillverka dessa själv. De viktigaste omega 3 fettsyrorna är dokosaheksaoen-syra (DHA) och eicosapentanoen-syra (EPA) som i stort sett bara finns i fisk, skaldjur och marina däggdjur. I hundfoder är den viktigaste källan fiskmjöl och fiskolja. Det är bevisat att omega 3-fettsyror har positiv inverkan på ledproblem hos människor. Bland annat används det aktivt av behandling vid artrit. Därför finns anledning att samma effekt kan uppnås hos hund.

 

 

Glukosamin och kondroitin

Glukosamin och kondriotin produceras naturligt i kroppen och ingår i brosk och bindväv ibland annat lederna. Här har bägge betydelse för uppbyggnad av broskväv, tillföra fukt och hindra nedbrytning. Det är studier gjorda som visar att ledproblem och ledsmärtor kan förebyggas vid extra tillförsel och glukosamin och kondriotin. Speciellt gäller detta hos äldre människor och djur. Glukosamin finns naturligt med ett högt innehåll i kitin (kitosamin) i marina skaldjur och kräftdjur. Kondriotin finns också naturligt i alla typer av brosk.

I Appetitt finns ett högt innehålla av glukosamin från minikräftdjuret calanus finmarcicus som finns i stora mängder i norska havet. Vidare är det även ett högt innehåll av kondriotin i laxens laxhuvuden.

Moderat tillväxt

Skelett och ledproblem är inte ovanligt hos mellanstora och stora raser, ofta utvecklas dessa i valpstadiet. De mest vanliga problemen är höftleds displays (HD) och osteochondrose (OCD). HD är ett utvecklingsfel i höftlederna som leder till förkalkningar och därmed reducerad rörlighet och stor smärta för hunden. OCD är en defekt i tillverkningen av nytt ledbrosk och kan leda till rörelsestörningar som hältor och problem att resa sig.

Det är ett negativt sammanhang mellan snabb tillväxt och problem med skelett och leder. Detta är känt hos flera djurslag och hos hund gäller detta speciellt i valpstadiet. Tillväxt kan regleras med foderstyrka. Proteininnehållet i fodret tillsammans med energiinnehållet påverkar hunden tillverkningshastighet. Om fodret innehåller för lite protein kan man i värsta fall reducera hundens tillväxt. Är det för mycket protein kan växthastigheten bli för stor och därmed ökar faran för ben och ledproblem som HD och OCD.

Välj därför ett valpfoder som är anpassat för vuxenstorleken på hunden. Undvik överfodring och fodra hunden regelbundet. Var försiktig med att använda tillskottsfoder som kan ge obalans i energi -proteininnehållet, överdosering av kalcium och låg elektrolytbalans. Välj ett foder med högt innehåll av EPA och DHA. Motionera hunden regelbundet för att undvika övervikt.

Granngården AB distribuerar Appetitt i Sverige