HEM » Vetenskapsbasen Macrogard – CLA - Karnitin – FOSOmega 3 - EPA - DHAStrong JointsExtra EnergyHighly digestible nutrient

CLA – konjugerad linolsyra

Konjugerad linolsyra (CLA) är beteckningen på en grupp isomer av linolsyra där dubbelbindningarna är avskiljda av enkelbindningarna i stället för en metylgrupp. Man känner till totalt 28 isomer av CLA, det är ismernas cis-9-trans 11 och trans 10-cis -12 som är de mest intressanta på grund av att de tros ha en positiv effekt på immunförsvaret, växt och foderutnyttjande samt förhållandet mellan fett och muskelproteiner i kroppen. Det är genomfört försök med CLA till både människor, möss, råttor, grisar och hundar. Dessa försök visar att CLA leder till: reduktion av fettdepåer och ökad muskelmassa, bättre tillväxt och foderutnyttjande, stimulering av immunförsvaret och minskad risk för cancer.

CLA finns naturligt i kött och mjölk från idisslare i och med att CLA bildas vid jäsning i vommen. CLA kan också framställas av vegetabiliska oljor som solrosolja.

Karnitin

Karnitin är en aminosyra och har en funktion i konverteringen av fettsyror till utbytbar energi i cellerna. Karnitin blir syntetiserade i lever och njurar och finns naturligt i kött och muskler. I cellerna t.ex muskelceller kan inte de långkedjade fettsyrorna transporteras direkt in i mitokondrien (cellens kraftverk) för konvertering till energi. Det behövs därför en speciell transportmekanism. Karnitin är involverad i denna transportmekanik.

På grund av viljan att öka möjligheten till utnyttjande av fettsyror till energiproduktion är Karnitin intressant i hundfoder av två anledningar : 1) för ökad fettförbränning och därmed minskning av fettdepåer, 2) för att öka energiproduktionen vid förbränning av fett under extrema situationer som t.ex hos hundar i hård träning.

Granngården AB distribuerar Appetitt i Sverige