HJEM »

Fôring av hunder i hardt arbeid – trening, jakt og løp

kem

Riktig fôring og høgt fôr- og vannopptak er sammen med trening de faktorene som bestemmer hundens evne til å yte maksimalt enten det er under jakt eller i konkurranse. I trening, jakt eller under løp øker hundens energibehov med opptil 3 – 6 ganger normalt vedlikeholdsbehov. Det er omtrent umulig å dekke dette høye energibehovet uten å gi hunden et høyenergifôr som Appetitt Energy eller Appetitt Extrem, og ofte vil det være behov for ekstra tilskudd i form av kjøtt, fett, vom osv. Hvis en ikke klarer å dekke hundens energibehovet – vil resultatet bli redusert hold og nedsatt prestasjonsevne.

Energi og næringsstoffer
Energien i et fôr kommer fra de tre hovednæringsstoffene protein, fett og karbohydrater. Fett inneholder godt og vel dobbelt så mye energi som protein og karbohydrater. Den letteste og mest effektive måten å øke energiinnholdet i et fôr på, er å øke fettinnholdet.

Høyt fettinnhold og god fettkvalitet
Energien i et hundefôr kommer fra de tre hovednæringsstoffene protein, fett og karbohydrater. Fett inneholder godt og vel dobbelt så mye energi som protein og karbohydrater. Den letteste og mest effektive måten å øke energiinnholdet i et fôr på, er å øke fettinnholdet. Fordøyeligheten eller tilgjengeligheten på fettet er i tillegg avgjørende for energiverdien. Råvarer med høy fordøyelighet på fettet samt god fordeling mellom vegetabilsk, animalsk og marint fett bidrar til å øke energiverdien i fôret. Et tørrfôr som skal fungere godt under trening og jakt bør ha et fettinnhold på minimum 22 - 25% og over 30% under langvarig jakt, konkurranser og løp. Dette gir ekstra energi når fettsyreforbrenningen går på høygir under lange treningsturer eller løp.

Karbohydrater for rask energi
Karbohydrater er også en god energikilde. Her er det først og fremst
stivelseinnholdet som bestemmer energiverdien. Lett tilgjengelig stivelse bidrar med glukose og videre glykogen som gir den lettest tilgjengelige energien til musklene. Under korte eller mer intensive treningsturer eller løp vil tilførselen av glukose bidra til økt hundens prestasjonsevne.

Moderat proteininnhold
Proteiner er først og fremst byggematerialer i kroppen og er nødvendig for å danne celler og vev. Hos en utvokst hund er behovet for proteiner forholdsvis lavt. Proteiner har ene energiverdi på linje med karbohydrater, men for mye proteiner er negativt. Proteiner inneholder nitrogen og ved høyt innhold i fôret må overskuddsnitrogenet skilles ut via urin. Dette er en belastning på nyrer og urinveier. Vider vil store mengder nitrogen i fordøyelsessystemet legge forholda til rette for oppvekst av mikroorganismer. Dette igjen gir større fare for utbrudd av diare og bløt avføring. Samtidig vil hundens væskebehov øke i en periode der væskeinntaket kan være problematisk nok i seg selv.

En spesialisert langdistanseløper
De aller fleste hunderaser er spesialiserte langdistanseløpere med ekstremt høyt O2-opptak. Mens Petter Northug har et O2-opptak på ca. 80 ml/min./kg kroppsvekt, ligger en godt trent sledehund på 180 -220 ml/min./kg kroppsvekt.

Hunden bruker ulike energikilder avhengig av den fysiske aktivitetens intensitet og varighet. Ved kortvarig og relativt intens aktivitet forbrukes hovedsakelig glukose, glykogen og kreatinfosfat. Derfor er karbohydrater og da lett forfordøyelig stivelse i fôret positivt for tilførsel av såkalt "rask energi". Under langvarig fysisk aktivitet med moderat intensitet (aerob aktivitet) – vil forbrenning av fettsyrer være den viktigste energikilden. Hos sledehunder i for eksempel Finnmarksløpet, representerer fett ca. 70 -90% av energiforsyninga.

 

 

 


Overgang til høyenergifôr
Trening til jakt- eller løpssesongen bør starte i god tid. Her er det snakk om å trene opp muskelmasse og effektivisere kroppens evne til omsetning av næringsstoffer og energi. Videre får hunden økt slagvolum på hjertet, et større antall røde blodlegemer og dermed et bedre oksygenopptaket. Gjennom systematisk og riktige treningsmetoder samt god fôring i helst 2 -3 måneder før jakta eller løpssesongen, oppnår en at hunden er i toppform når det virkelig gjelder.

Overgangen til et høyenergifôr bør skje i forbindelse med start treningsperioden. Dermed kan det økte energibehovet lettere imøtekommes helt fra starten av. Ellers er det gunstig at hunden har tilvent seg et fôr med mye fett i god tid. Dette på grunn av at hunden dermed effektiviserer opptaket av fett og omsetning av fett til energi.

 

Praktisk fôring i treningsperioder
For det første bør alt fôret bløtes opp i vatn 10-20 minutter før fôring. Alternativt kan fôret gis tørt, men da med rikelige mengder vatn i matskåla. Ved å bløte opp fôret bedres vannopptaket noe som er svært viktig i forbindelse med trening og ikke minst under jakt eller løp. Videre reduseres faren for mage-tarmdreining ved å bløte fôret på forhånd.

Dagsrasjonen bør deles på minst 2 fôringer. Det bør ikke fôres for nært opp til harde treningsøkter. I tidsrommet 1 time før trening/løp bør det ikke gis fôr. Vann er det imidlertid viktig at hunden får mest mulig av både før, under og etter harde fysiske anstrengelser. Dehydrering vil raskt redusere yteevnen dramatisk.

kem2

Praktisk fôring under jakt og løp
Om morgenen gis 1/3 av rasjonen helst 1 – 1.5 timer før jakt-/løpstart. Under trening/løp/jakt er det viktig med små porsjoner fôr ca. hver 1 – 1.5. time, såkalt "snacking". Ca. 1 time etter avsluttet jakt / løp gis hovedmålet.

Aller viktigst er at hunden får nok vatn under jakta/løpet. Hvis det ikke finnes vatn i terrenget – må hunden gis medbrakt vatn jevnlig. Dehydrering vil redusere yteevnen dramatisk og i verste fall føre til at hunden må bæres heim.

Hard trening og jakt/løp fører til økt stress hos hunden, løs avføring, diare og enkelte kan få redusert appetitt. For å øke fôropptaket kan litt våtfôr eller fersk oppmalt vom blandet med tørrfôret gjøre rasjonen mer smakelig. I tilfeller det er vanskelig å opprettholde hundens hold, kan dette være en effektiv måte å øke energiopptaket på.

For at hunden skal yte maksimalt under jakta eller løpet – må treningsgrunnlaget være i orden. Det hjelper ikke med optimalt fôr og fôring hvis ikke hunden er godt fysisk trent. Med Appetitt Energy og/eller Appetitt Extrem er grunnlaget lagt for en godt fungerende hund.


Anbefalt fôr til trening, jakt og løp:

Tørrfôr:

  • Apptitt Energy – 25% fett og 19 MJ eller 4550 kcal
    Omsettelig energi pr. kg
  • Appetitt Extrem – 33% fett og 21,6 MJ eller 5160 kcal
    Omsettelig energi pr. kg

Snacking:

  • Appetitt Energy våtfôr - 20% fett og 9,5 MJ eller 2280 kcal
    Omsettelig energi pr. kg

  • Appetitt Energy våtfôr pr. kg tørrstoff – 57,1% fett og 27,1 MJ eller 6480 kcal Omsettelig energi
Appetitt finner du i Fellekjøpets butikker og i mange dyrebutikker