HJEM »

FÔRING AV VALPER

Valper har et stort vekstpotensial. Valpens magesekk er liten og fordøyelseskanalen er ikke ferdig utviklet. Derfor må valpefôret være konsentrert og lett fordøyelig for å kompensere for det lave fôropptaket. Appetitt Puppy omfatter tre valpefôrblandinger tilpasset rasestørrelse. Den viktigste forskjellen mellom disse er forholdet energi- og proteininnhold.

Fra fødsel til avvenning
En nyfødt valp har relativt lav fødselsvekt, små energireserver, dårlig isolasjon mot varmetap og svakt immunforsvar. Det kreves derfor godt stell og miljø i kombinasjon med god fôring for at valpen skal utvikle seg best mulig.

valper

Valper er født med et svakt immunforsvar slik at tilførsel av råmelk og dermed antistoffer harstor betydning for valpens overlevelsesevne og livskraft. Det er viktig at valpene får i seg rikelig med råmelk så snart som mulig etter fødsel mens tarmslimhinnene er gjennomtrengelige for de store immunglobulinene (Ig) i råmelka. Selv etter at tarmen gradvis "lukkes" for immunglobuliner, vil Ig bidra positivt på valpenes helse i og med de virker lokalt i tarmen.

Fra passiv til aktiv immunitet
Antistoffene fra tispas melk gir passiv immunitet som varer i ca. tre til fire uker, men dette er veldig individuelt. Valpene bygger gradvis opp egen immunitet fra ca. en ukes alder. Men denne "aktive immuniteten" vil ikke være noe særlig utviklet før ved ca. 5 – 6 ukers alder. Ved ca. 3 – 5 ukers alder er valpenes immunstatus på det laveste. Dette blir også kalt det "immunologiske vakuum" og er midt i perioden der valpene normalt avvennes (Figur 1). For å unngå fordøyelsesforstyrrelser og diare er det viktig med god fôringshygiene og mange små og hyppige måltider for valpene.

Tilvenning til bare tørrfôr.
I perioden fram til avvenning dekkes valpens næringsbehov ene og alene av morsmelka. Vanligvis tar valpen opp forholdsvis lite næring utover det den får gjennom morsmelka, men det er viktig valpen i god tid før avvenning begynner å tilvennes å ete tørrfôr. Ved stor kull eller lav melkeproduksjon hos tispa, er det ekstra viktig at valpene får tilgang på Appetitt Puppy på et tidlig stadium.

Vann og friskt fôr
Valpene skal ha «lett» og fri tilgang på reint vann i tillegg til morsmelka. Dette gjelder spesielt i forbindelse med tilvenning til tørrfôr. Friskt fôr fra nyåpnet sekk vil være en fordel. Fôrets smakelighet kan tape seg over tid ved at smak og lukt forsvinner. Kjøp derfor ny sekk med Appetitt Puppy ved avvenning.

Startfôring
Fra valpene er ca. 3-4 uker gamle kan en starte forsiktig med å gi litt valpefôr. Normalt vil valpene søke til tispas matskål og begynne å ete der. For valpene sin del er det derfor en fordel at tispa får samme fôret som valpene skal ha. Men fortsatt vil morsmelka være hovedføden et par uker framover.

Avvenning
Overgangen fra melk til bare valpefôr er stor ved avvenning. Når valpen har hatt tilgang på valpefôr mens den gikk med tispa, har valpens fordøyelsessystem tilvent bare tørrfôr. Dermed vil overgangen til bare tørrfôr bli uproblematisk.

Etter avvenning og fram til voksenstadiet

Tilvekstperioden varer fram til valpen er 12 – 18 måneder avhengig av rase. For store raser kan valpen være i vekst helt fram til den er 18 måneder gammel. Høyest daglig tilvekst sees som regel ved 3 – 5 måneders alder, og enkelte raser kan da vokse opptil 400 gram pr. dag.

Optimal vekst er når valpen får utnyttet sitt genetiske potensial, samtidig som bein og skjelett utvikles normalt. Det er en negativ korrelasjon mellom høy tilvekst og skjelett og beinlidelser. Dette er kjent hos flere dyreslag, og hos hund gjelder dette spesielt i valpeperioden.

 

 

valoeforing

 

Regulering av tilvekst
Tilvekst kan reguleres ved fôrstyrke. Det vil si at restriktiv fôring med tilmålt mengde fôr pr. dag vil bestemme tilveksthastigheten. Videre vil proteininnholdet i fôret sammen med energiinnholdet påvirker hundens veksthastighet. Hvis fôret inneholder for lite protein kan en i verste fall redusere hundens voksenstørrelse. Er det for mye protein - kan veksthastigheten bli for stor og dermed økes faren for bein- og leddlidelser som hofteleddsdysplasi (HD) og osteochondrose (OC). Et fôr med moderat proteininnhold i forhold til energiinnhold, gjør det lettere å unngå høy tilvekst uten at hunden blir mager.

Valg av fôr
Normalt deles hunderasene i små, medium og stor størrelse. Dette tilsvarer henholdsvis voksenvekt opptil 10 kg, mellom 10 og 25 kg og over 25 kg. I tillegg til ulik veksthastighet, er det også slik at små raser har større fart på stoffskifteprosesser enn store raser. Derfor trenger små raser mer energi- og næringsstoffer pr. kg kroppsvekt enn store raser.

Det anbefales å fôre med Appetitt Puppy tilpasset rasestørrelse inntil valpen har nådd ca. 90 -100 % av voksen størrelse. For store raser tilsvarer det ca. 18 mnd. alder og for små raser ca.10 -12 mnd. alder. Det er i dette tidsrom at valpens skjelett og muskler utvikles. Deretter kan en skifte til et voksenfôr.

Hvor mye fôr skal valpen ha
Ideelle fôrmengder er veldig individuelt, men bruk de anbefalte fôringstabeller på sekkene som et utgangspunkt og sjekk jevnlig holdet på hver enkelt valp. En valp bør være fast i kroppen og velproporsjonert. Ribbeina skal lett kjennes, men ikke sees.

Det anbefales å gi valpen fôret oppbløtt i vatn. Det vil si at tørrfôr og lunkent vatn står i støp ca. 20 minutter før det gis til valpen. Støpfôring gir økt tilgjengelighet på næringsstoffene og kan bidra til redusert fare for tannstein. Dette på grunn av at støpsettingen gir en svak syrning av fôret som kan løse opp tannstein. Husk alltid fri tilgang på friskt drikkevann.

Hvor lenge kan valpen få Appetitt Puppy?
Valpeperioden varer fram til valpen er 12 – 18 måneder avhengig av rase. For store raser kan valpen være i vekst helt fram til den er 18 måneder gammel. En generell anbefaling går fram av tabellen nedenfor.

fortabell vap

Appetitt finner du i Fellekjøpets butikker og i mange dyrebutikker