HJEM » Nyheter » Fôrallergi og matintoleranse hos hund
 

 

 

Det kan virke som om stadig flere hunder lider av kløe, flassing, hud-irritasjoner samt mye og ukontrollert røyting. Ofte mistenkes at det er noe feil med fôret. Imidlertid er det relativt sjelden at fôret er den direkte årsaken til kløe, hud- og røyteforstyrrelser. I de tilfeller det er snakk om allergiske reaksjoner – er det som regel husstøvmidd som er årsaken.

I det etterfølgende er ulike sider ved fôret som kan gi kløe, hud- og røyteforstyrrelser hos hund utdypet. Videre omtales andre forhold som kan gi lignende symptomer.  

Foto: Veronika Andersen 


Diettsensitivitet

Diettsensitivitet er et generelt begrep som brukes på dyr eller menneskers negative reaksjon på mat. Det finnes to hovedformer for diettsensitivitet:

1.  Fôrallergi eller hypersensitivitet, som oppstår når kroppens immunsystem reagerer på et spesielt stoff i fôret (et allergen).

2.  Matintoleranse er betegnelsen for sensitivitet som skyldes noe annet enn en reaksjon fra immunsystemet.

Fôrallergi
Fôrallergi forårsakes av såkalte allergener. Dette er som regel store intakte proteiner og kan komme fra hvilken som helst råvare. De mest vanlige råvarene som forårsaker fôrallergi hos hund er vegetabilske proteinråvarer som for eksempel soya, men også melkeprotein og tradisjonelle animalske og marine proteinråvarer kan gi allergier. Også enkelte karbohydrater, antioksidanter og konserveringsmidler kan gi allergiske reaksjoner.

Immunsystemet overreagerer
Hundens immunsystem beskytter den mot sykdom. En allergi er immunsystemets overdrevne reaksjon på et stoff som kroppen oppfatter som et fremmedelement. Av en eller annen grunn vil dette spesielle stoffet provosere immunsystemet til å bekjempe inntrengeren (allergenet) med alle midler. Fordi kroppen er meget følsom for stoffet, sier vi at kroppen er hypersensitiv mot stoffet.

Symptomene er først og fremst kløe spesielt på hårfattige områder på buken og mellom bakbena samt på poter og ører. I tillegg kommer fordøyelsesforstyrrelser som diare og oppkast.

Hvis det er misstanke om fôrallergi kan en forsøke å avdekke hva det er hunden er allergisk mot ved å gi den en ”eliminasjonsdiett”. En slik diett består av et begrenset antall proteinråvarer og som regel er proteinene ”hydrolyserte”. Det vil si at de store proteinene er splittet opp i små peptider eller enkelte aminosyrer. Når symptomene er borte – kan en gradvis prøve seg fram med ulike typer fôr for om mulig å avdekke hva det er hunden reagerer på.

Atopi mest vanlig 
Atopi har ingenting med fôrallergi å gjøre. Dette ligner litt på atopisk eksem hos mennesker og er en allergiske reaksjoner forårsaket av stoffer i omgivelsene som hunden puster inn eller kommer i kontakt med.  Dette kan for eksempel være pollen eller husstøvmidd. Ved kontakt med ”allergenet” frigjøres kløe- og betennelsesstoffer som gir rød- og kløende hud. Det hevdes at atopi forårsaket av husstøvmidd representer ca. 90% av alle allergiske hudlidelser hos hunder. Som nevnt har ikke dette noe med fôr og fôring å gjøre.

Kontaktallergi
Denne formen for allergi er sjelden, men kan forekomme. Hudforandringer oppstår ved direkte kontakt med stoffer i for eksempel liggeunderlag, golvbelegg og tepper. Også varmekabler og statisk elektrisitet kan føre til hudirritasjoner hos enkelte hunder. Klassiske symptomer er kløe og håravfall.

Matintoleranse
Matintoleranse kan oppstå hvis hunden for eksempel mangler et eller flere fordøyelsesenzymer. Enzymer er nødvendige komponenter i fordøyelsesprosessen. For å gi et eksempel : Valper har melk som hovedsnæringskilde i noen uker fram til avvenning. Melk inneholder laktose (melkesukker). Valpene får tilført melk hver dag og holder da produksjonen av enzymet laktase (spalter melkesukker) oppe. Får hunden melk eller melkeprodukter hver dag blir laktase produksjonen opprettholdt. I den grad tilførselen av melkeprodukter reduseres, reduseres også produksjon av laktase. Blir en voksen hund, som i en periode har vært uten melkeprodukter i fôret, tildelt melkeprodukter på nytt - kan den utvikle diare. Ved tilvenning over tid vil hunden igjen bygge opp laktase produksjonen, og fordøyelsen av laktose vil gå som normalt.

Andre stoff hunden kan reagere på
Toksiske reaksjoner kan oppstå på grunn av overdosering av blant annet vitamin A. Og videre hvis fôret inneholder mikroorganismer og toxiner som mikroorganismene produserer - for eksempel mykotoxiner fra kornråvarer ( vomitoxin ). Spesielle råvarer, som for eksempel løk og sjokolade, kan være årsak til forgiftning. Løk inneholder alicin og sjokolade inneholder teobromin som er giftige for hunder.

Medfødt stoffskiftefeil føre til at noen næringsstoffer ikke kan spaltes og tas opp i fordøyelsesprosessene hos enkelte individ. Det kan være mangel eller begrenset utskillelse av et enzym, eller at næringsstoffet fører til forstyrrelse i tarmveggen. Sukkersyke - Diabetes Mellitus og glutenintoleranse kommer inn under denne kategorien.

Råe egg
Rå eggehvite inneholder stoffet avidin som binder seg til vitaminet Biotin (Vitamin H) slik at det ikke kan tas opp i kroppen. Biotin er viktig for vekst av hår, pels og negler samt normal hudkvalitet. Mangel kan føre til håravfall og betennelser i huden.

Rå egg daglig og spesielt eggehvite er derfor bannlyst til hund. Koking ødelegger imidlertid avidinet slik at det ikke binder seg til Biotin. Så kokte egg kan gis til hunden.

Hvordan forebygge eller avhjelpe kløe, hud- og pelsforstyrrelser
Aller først må en sjekke om hunden har parasitter eller er plaget av atopi ( som oftest forårsaket av husstøvmidd). Hvis det er husstøvmidd hunden reagerer på - er det ikke annen råd enn at hunden må være mest mulig utendørs.

Spesialfôr
Hvis en har avdekket at hunden lider av diettsensitivitet – enten det er fôrallergi eller matintoleranse, må en prøve å unngå det eller de spesielle allergenene eller stoffene som hunden reagerer på. For det første er det ikke enkelt å avdekke hva det er hunden ikke tåler – og for det andre er det vanskelig å finne fôr og fôrrasjoner som ikke innholder det er de aktuelle allergenene. Generelt vil det være positivt med et fôr med høgt innhold av marine eller animalske proteinråvarer der proteinene i stor grad er hydrolyserte.  

Fett og fettkvalitet
Et fettfattig fôr og et fôr med lågt innhold av flerumetta fettsyrer kan disponere for dårlig pels og hudkvalitet. Dette fordi fett er en viktig bestanddel i alle cellemembraner. Spesielt de marine omega 3-fettsyrene EPA og DHA er viktige ettersom de inngår i fosfolipider i alle kroppens celler. Ved riktig fettkvalitet vil huden bli fleksibel og elastisk og være mindre disponible for flassing. I tillegg er fettsyra EPA involvert i produksjonen av eikosanoider, og i neste omgang prostaglandiner som er positivt med tanke på immunstatus.

Vitaminer og mineraler
Enkelte vitaminer og mineraler har betydning for hud og pelskvalitet. Når det gjelder vitaminer er det først og fremst B-vitaminene og da Riboflabin (B2), Niacin, Pyridoksin (B6), Pantotensyre og Biotin som er viktig. Videre er tilstrekkelig tilførsel av mikromineralene kopper, sink og jern avgjørende. Imidlertid er det svært sjelden at mangel av disse oppstår.

Generelt
Hvis en opplever at hunden begynner å klø og flasse samt røyte mer enn normalt – kan følgende råde gis:

  • Gå over til et mer fettrikt fôr – helst mellom 20 – 24% råfett
  • Sjekk innholdet av fettsyrene EPA og DHA i fôret som bør være over 3 gram pr. kg fôr
  • Sjekk forholdet omega-6/omega-3 fettsyrer som bør være under 5:1.
  • Vær mer ute med hunden – gå flere turer
  • Ikke la hunden være mye innendørs og i varme og tørre rom 

 

 

 

 
Appetitt finner du i Fellekjøpets butikker og i mange dyrebutikker