Bærekraftig og miljøvennlig

Med norske bærekraftige råvarer og kort veg fra produksjon til bruker, er Appetitt Cat «lokal mat». En unngår transport over store avstander både på råvarer og ferdig mat noe som bidrar til redusert utslipp av klimagasser og generelle miljøbelastninger.

Fokus på kvalitet

I Appetitt Cat bruker vi norske råvarer med høy ernæringsmessig kvalitet som vi vet katten har behov for til utvikling, vekst, vedlikehold og for å trives. Råvarer og ferdig kattemat blir stadig testet med hensyn til næringsverdi blant annet ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås. I tillegg gjennomfører vi jevnlig såkalte «in home tester» - det vil si hjemme hos katteiere og i kattens vanlige omgivelser. Når du velger Appetitt Cat kan du være trygg på at du får kvalitetsmat som utvikles og forbedres i takt med ny viten om kattens behov.

Kvalitetskontroll og GMO-frihet

Valget av råvarer og næringsinnhold er basert på vitenskapelige tester og studier. Kvalitetskontrollen av råvarer er underlagt Mattilsynets generelle krav og Felleskjøpets interne kvalitetskrav. Appetitt Cat inneholder bare GMO-frie råvarer.

Forskning og produktutvikling

Det satses betydelige midler på produktutvikling organisert gjennom Felleskjøpet Fôrutvikling AS som er Felleskjøpenes eget forsknings- og utviklingsselskap. Felleskjøpet Fôrutvikling har drevet forskning på mat til husdyr og kjæledyr i mer enn 25 år. Gjennom vår FoU-virksomhet og nære kontakt med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, genereres en svært høy faglig kompetanse. Denne kunnskapen tas raskt i bruk slik at Appetitt Cat til enhver tid er oppdatert med ny kunnskap. God kontakt med markedet gjør at vi er handlekraftige og beslutningsdyktige når det gjelder å ta i bruk erfaringer, ny forskning og teknologi for å forbedre produktene våre.

Hva kjennetegner Appetitt Cat

Smakelighet
Katter er generelt svært kresne og derfor er matens smak og lukt viktig. Appetitt Cat tilfredsstiller disse kravene. Dette skyldes at vi bare bruker ferske råvarer med høy kvalitet og at det er kort vei fra produksjon til utsalgssted. Kunstige smakstilsetninger brukes ikke og derfor er den gode smakeligheten et mål på Appetitt Cat sin ferskhet og kvalitet.

Høy biologisk verdi på proteinet
Nok og riktig proteintilførsel er viktig for katten og Appetitt Cat har et innhold av fordøyelig protein og aminosyrer som er ideelt for katten i ulike livsstadier. Proteinet i Appetitt Cat er hovedsakelig av animalsk opprinnelse med høy biologisk verdi. Dermed oppnås riktig tilførsel av livsviktige
aminosyrer som taurin og arginin – begge spesielt viktige for katten på grunn av syn, hjertefunksjon og stoffskifte.

Hydrolysert lakseprotein
Hydrolysert lakseprotein består av frie aminosyrer og korte peptider. Dermed er proteinet ekstremt godt fordøyelig. Videre er faren for allergiske reaksjoner svært lav på grunn av lavt innhold av store proteiner som kan oppfattes som allergener.

Vitaminer og mineraler i riktige mengder
Katter har et spesielt høyt behov for vitamin A, samt noen B-vitaminer som for eksempel Tiamin og Niacin. For å unngå urinstein og urinveislidelser er innhold og forhold mellom kalsium og fosfor, samt innhold av magnesium viktig. Dette er tatt hensyn til i alle Appetitt Cat blandingene.

MacroGard® for immunforsvaret
MacroGard® er utviklet i Norge og er et naturlig produkt som kan stimulere kattens immunforsvar og fremme god helse. MacroGard® er basert på beta-glukaner fra gjær og inngår i de fleste Appetitt Cat blandingene.

Karnitin og CLA
CLA – konjugert linolsyre kan føre til økt fettforbrenning hos katt på samme måte som det vitaminlignende stoffet Karnitin. CLA og Karnitin finnes i Appetitt Cat Senior, Sterilised og Indoor. Dermed reduseres faren for overvekt hos katter som har lett for å legge på deg.

Kostfiber for god tarmhelse og mot hårballer
FOS – frukto-oligosakkarider er kostfiber og blir også kalt et ”prebioticum”. FOS er positivt ved at det kan fremme vekst og etablering av ”gode bakterier og mikrober” i fordøyelseskanalen. Dermed oppnås bedre tarmhelse og katten blir mindre utsatt for fordøyelsesforstyrrelser. FOS inngår i alle Appetitt Cat blandingene sammen med andre fiberfraksjoner som reduserer problemer med hårballer.

MOS – Mannan-oligosakkarider mot etablering av uheldig bakterier i tarmen. MOS kommer fra ulike typer gjær og kan redusere faren for etablering av uønskede bakterier i tarmen – og spesielt E. Coli. MOS fermenteres ikke på samme måte som FOS, men fester seg til reseptorer i tarmveggen (mikrovilli). Dermed ”okkuperes plassen” for potensiell etablering av uønskede bakterier.

Naturlig Glukosamin fra Calanus finmarcicus (Raudåte). I Appetitt Cat er det et høyt innhold av glukosamin fra minikrepsdyret Calanus finmarcicus (Raudåte) som finnes og i store mengder i Norskehavet. Glukosamin inngår i brusk og bindevev i blant annet ledd. Ekstra tilførsel av glukosamin kan forebygge leddlidelser og leddsmerter.

Natulig kondroitin fra laks. Kondroitin finnes også naturlig i alle typer brusk og i laksehoder er innholdet ekstra høyt. Kondroitin sammen med glukosamin kan bidra til bedre ledd- og beinhelse og derfor er innholdet ekstra høyt i Appetitt Cat Senior.

Norsk fiskeeolje for omega-3 og EPA og DHA tilførsel. Både vi mennesker og katter trenger både omega-3- og omega-6-fettsyrer for god helse. Det ideelle forholdet mellom omega-3- og omega-6 er 1 : 5 Katter mangler delvis enzymer som kan omdanne vegetabilske omega-3 fettsyrer til de livsviktige fettsyrene docosaheksaensyre (DHA) og eicosapentaensyre (EPA). Via fiskeoljen i Appetitt får katten direkte tilført riktige mengder med EPA og DHA som er viktig for forebygging av blant annet hjerte og karsykdommer. Disse fettsyrene kan også hjelpe mot leddgikt, lindre smerter, reduserer stivhet i leddene og er videre bra for et godt syn og god pels- og hudkvalitet.

Taurin
Taurin er ei livsviktig aminosyre som finnes bare i animalske og marine råvarer. De fleste dyr produserer taurin fra andre aminosyrer, men katter har dårlig evne til dette og må ha tilførsel via maten. Appetitt Cat har høyt innhold av taurin som bidrar til et sunt hjerte, godt syn og god fordøyelse og fruktbarhet.

Appetitt Cat er uten kornråvarer
Appetitt inneholder ingen kornråvarer. Dermed reduseres faren for glutenintoleranse og hveteallergi. Glutenintoleranse eller cøliaki er overfølsomhet overfor gluten, et protein som finnes i hvete, rug og bygg. Hveteallergi skyldes en allergisk reaksjon på proteiner som finnes i hvete. Glutenintoleranse eller hveteallergi er ikke så vanlig hos katter, men symptomene er magesmerter, gassproduksjon (oppblåst mage), diare eller forstoppelse, hudforandringer/eksem, uvanlig mye røyting og sårtendenser i munnen.

Generelle råd om kattemat

Katten er egentlig et rovdyr som står øverst i næringspyramiden og er dermed en klassisk kjøtteter. I vill tilstand livnærer de seg utelukkende på byttedyr som gnagere og småfugl. Det vil si at katten er tilpasset en diett bestående av animalsk protein og fett.

Katter er generelt kresne ”småspisere” og spiser små porsjoner flere ganger pr. dag. Kattemat må være svært smakelig og med riktig lukt for at katten skal spise nok. Brukes våtmat bør den være temperert og ikke gis direkte fra kjøleskapet.

Tørrmat er veldig enkelt og hygienisk da den kan stå i matskåla hele tiden og det blir lettere renhold enn ved bruk av våtmat.

En bør ikke fylle matskål for mye. Fyll heller lite og ofte da kattene liker ”fersk” mat direkte fra posen eller matdunken. Maten bør oppbevares tørt og kjølig i lukket pose eller tett beholder slik at smak og aroma beholdes.

Normalt kan en mate kattene etter appetitt - det vil si at det står litt tørrmat i matskåla hele døgnet. Men katter kan bli matleie og da hjelper det å fordele dagsrasjonen på 3 - 4 matinger pr. dag. Hvis katten begynner å legge på seg, bør en rasjonere tørrmaten og gi tilmålt mengde pr. dag. Følg i utgangspunktet anbefalingene på emballasjen basert på kattens vekt. Dersom katten blir overvektig, reduser matmengden eller bruk Appetitt Senior.

Fri tilgang på friskt og rent vann er svært viktig for katter. Egentlig er katter lite flinke til å drikke. Opprinnelig er de ørkendyr og kan klare seg uten vann i flere dager. Dette er ikke heldig da de begynner å konsentrere urinen og dermed øker faren for urinstein og andre urinveislidelser.

Vannskåla bør ikke stå for nær matskåla da maten kan sette lukt og smak på vannet. Dermed drikker katten mindre. Det ideelle er å ha flere vannskåler stående rundt i huset og på plasser der katten normalt ferdes.

Kattunger
Kattunger vokser fort med en vektøkning på 10 – 30 gram pr. dag avhengig av rase. Fra de er 4 - 6 uker begynner kattungene å spise annen føde enn bare morsmelk. Appetitt Kitten er tilpasset næringsbehovet til kattunger fram til de er ca. 1 år gamle.

I starten kan en blande Appetitt Kitten med melk, men etter hvert bør en gå over til vann. Andelen væske reduseres gradvis og fra 3 – 4 måneders alder, kan de få bare tørrmat. Våtmat passer også godt i denne perioden da de skal avvennes morsmelk.

Drektige og diende katter
Drektige katter trenger normalt ikke ekstra mat, bortsett fra de siste tre til fire ukene før kattungene fødes. I denne perioden er fostertilveksten størst og kattene er flinke til å regulere matopptaket selv.

I dieperioden trengs det en god del ekstra energi til melkeproduksjon. Katter med et kull på 5 - 6 kattunger bør ha et matinntak på omtrent 50% over normal dagsrasjon. Det er først og fremst energi og protein som trengs ekstra tilførsel av og Appetitt Kitten passer derfor godt til diende katter.

Vær ekstra påpasselig med god vanntilførsel i dietida. Hvis katten drikker for lite, vil det gå ut over melkeproduksjonen og kattungenes vekst og utvikling.

Voksne katter
Mat behovet til voksne katter avhenger av størrelse, kroppsvekt og aktivitetsnivå. Videre vil det variere avhengig av om det er utekatt eller innekatt og årstidene. Utekatter er normalt mer aktive og trenger mer mat enn katter som er inne hele tiden. Til gjengjeld vil utekatter, spesielt om sommeren, ofte fange og spise mus og småfugler. Dette gjør at de spiser mindre når de er inne. I den kalde årstiden vil katten spise mer da den har behov for mer energi.

Eldre katter
Når katten blir 8 - 10 år regnes den som en eldre katt. Normalt går aktivitetsnivået ned og fordøyelse og stoffskifteprosesser reduseres noe. I tillegg blir noen eldre katter mer kresne og får litt nedsatt appetitt. Det er viktig at eldre katter får smakelig og lett fordøyelig mat, med noe lavere energiinnhold. Dermed unngås overvekt samtidig som tilstrekkelig med næringsstoffer tilføres.

Kastrerte og steriliserte katter
Kastrering og sterilisering fører til hormonelle endringer som påvirker kattens aktivitetsnivå og stoffskifteprosesser. Med redusert aktivitetsnivå øker faren for overvekt. Videre er spesielt kastrerte hannkatter mer utsatt for å få urinstein. Appetitt Sterilised har et næringsinnhold samt funksjonelle stoffer som forebygger overvekt og urinvegsproblemer. Magnesiuminnholdet er lavt for å redusere faren for struvitt.

Overvektige katter
Mange katter blir lett overvektige selv om de ikke er kastrert/sterilisert eller har passert 8 - 10 årsalderen. Ofte er det vanskelig å rasjonere maten når katten er sulten til stadighet. Appetitt Senior er da et godt alternativ på grunn av redusert energiinnhold samt innhold av råvarer som gir metthetsfølelse og i tillegg øker fettforbrenningen.


tilbake til forrige side

---
appetitt.com/catno